„Pěstuj lásku ve svém srdci. Život bez ní je jako zahrada, do které nesvítí slunce, a kde rostliny umírají."    (Oscar Wilde)

TÝDEN  OTEVŘENÝCH  KOSTELŮ

Přijeďte si k nám odpočinout

Myšlenka Týdne otevřených kostelů


Cílem týdne otevřených kostelů je představit křesťanství a jeho hlavní osobnost, Ježíše Krista, co nejširšímu spektru lidí. Poukázat na rozsah křesťanských aktivit a pomoci odbourat zažité předsudky. Dalším cílem je rozšíření povědomí o historicko-kulturním dědictví křesťanství, které nabízejí sakrální stavby, a praktické připomenutí toho, že mohou být centrem společenského života města i dnes. Ekumenický rozměr naplňujeme spoluprací se dvěma dalšími evangelikálními církvemi.

Pozdrav otce biskupa Jana Vokála účastníkům Noci kostelů:

"Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím," říká Ježíš v Evangeliu. A stejným způsobem jsme dnes i my Ježíšem zváni do chrámů, kde je On zvláště přítomen ve svatostánku.

Milí přátelé, přijměte toto pozvání při příležitosti "Noci kostelů", přijďte před svatostánek se svými těžkostmi a trápeními a nechte se obdarovat nadějí, pokojem a požehnáním od Toho, který je "Cesta, Pravda a Život".

Všem příchozím i těm, kdo zajišťují tuto akci, ze srdce žehnám 

Mons. Jan Vokál

biskup královéhradecký

V Týdnu otevřených kostelů 2022 budou kostely otevřeny

od pondělí do pátku:

katedrála Svatého Ducha: 13:00 - 15:00

kostel Nanebevzetí Panny Marie: 13:00 - 16:00

kostel Panny Marie na Rožberku (Slezské Předměstí): 14:00 - 18:00

Sbor kněze Ambrože Hradec Králové, Církev Československá husitská: 15:00 - 17:00 (st-pá) 

Děkujeme našim partnerům