Z důvodů COVID 19 se v roce 2020 Týden otevřených kostelů nebude konat. Můžete se ovšem těšít již nyní na rok 2021.
V roce 2021 se v Hradci Králové uskuteční Týden otevřených kostelů ve dnech od 23. května do 30. května. Týden otevřených kostelů je projekt, jehož cílem je představit křesťanství a ukázat co nejširší rozsah jeho aktivit a tím pomoci odbourat zažité předsudky. Jedním z dalších cílů je i rozšíření povědomí o historicko-kulturním dědictví křesťanství, které nabízejí sakrální stavby a praktické připomenutí toho, že jsou centrem společenského a kulturního života města i dnes.
Sedmý ročník nese tematický název ODVAHA. Můžete se těšit na: již tradiční koncert Václava Uhlíře v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde vystoupí trupetisté bratři Jiří a Karel Houdkovi, či setkání s paní magistrou Danielov Brodskou a Marii Viktorii Kopeckou. Pozvání přijali i kapely YES, GOJI a PROSTOJ.

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA  2020

Tříkráloví koledníci putují dům od domu a přinášejí lidem radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět. Přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Nabízejí Vám tak možnost šířit tuto lásku dál. Prostřednictvím Charity můžete účinně pomoci bližním, kteří si sami pomoci nemohou. Neodmítněte, prosíme, tyto vyslance potřebných.

Více na:

www.trikralovasbirka.c

Tříkráloví koledníci putují dům od domu a přinášejí lidem radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět. Přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Nabízejí Vám tak možnost šířit tuto lásku dál. Prostřednictvím Charity můžete účinně pomoci bližním, kteří si sami pomoci nemohou. Neodmítněte, prosíme, tyto vyslance potřebných.

Více na:

www.trikralovasbirka.cz

Tisková zpráva 2019

 

V týdnu od 19. do 26. května 2019 proběhne v Hradci Králové již šestý ročník projektu Týden otevřených kostelů. Formou koncertů, workshopů, přednášek a divadelních představení chce křesťanství současnému člověku nabídnout svou krásu a jedinečnou atmosféru sakrálních prostor, jako i je jeho hlavní osobnost, Ježíše Krista a hodnoty, které přináší. Pořadatelem projektu je skupina křesťanů z Hradce Králové pod záštitou Královéhradeckého biskupství a Města Hradec Králové. Zakladatelem projektu je P. Jan Linhart.

Tématem Týdne otevřených kostelů 2019 je Radost. Papež František ve své apoštolské exhortaci Evangelii Gaudium zve, abychom se navrátili ke svému osobnímu setkání s Ježíšem Kristem. Toto pozvání je adresováno všem lidem. Z této radosti, kterou dává Bůh, není nikdo vyloučen a každý ji může zakoušet uprostřed maličkostí všedního života. Radost zůstává alespoň paprskem světla, který se rodí z jistoty, že jsme nekonečně a nadevše milování. A tuto pravou radost si nechceme ponechat jenom pro sebe, ale chceme se o ni dělit s ostatními.

Hosty letošního ročníku jsou: Marek Orko Vácha, římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog, spisovatel; Jiří Stivín, jazzový hudebník, multiinstrumentalista, skladatel a Ing. Zdeněk Lukeš, architekt.

V průběhu celého týdne probíhá interaktivní program pro školy v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Cílem je přiblížit dětem srozumitelnou a zajímavou cestou účel kostela.

Více na www.tyden-otevrenych-kostelu.com a www.facebook.com/tokhk/.

Pozdrav biskupa Jana Vokála
účastníkům
Noci kostelů:

 

„Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím,“ říká Ježíš v Evangeliu. A stejným způsobem jsme dnes i my Ježíšem zváni do chrámů, kde je On zvláště přítomen ve svatostánku.

Milí přátelé, přijměte toto pozvání při příležitosti „Noci kostelů“, přijďte před svatostánek se svými těžkostmi a trápeními a nechte se obdarovat nadějí, pokojem a požehnáním od Toho, který je „Cesta, Pravda a Život“.

Všem příchozím i těm, kdo zajišťují tuto akci, ze srdce žehnám

 

                                                                                             Mons. Jan Vokál

                                                                                       biskup královéhradecký

 

„Radujte se s námi“ aneb Den otevřených dveří a prezentace pastoračních center Biskupství královéhradeckého
 

Pastorační centra Biskupství královéhradeckého vás zvou v sobotu 25. května 2019 v rámci Týdne otevřených kostelů do kostela Panny Marie v Hradci Králové na Velkém náměstí, kde vám představí svoji činnost, která se dotýká celé diecéze. Dozvíte se, co konkrétně centra dělají a čím se zabývají.

Na úvod zazní svědectví generálního vikáře Jana Paseky. Následovat bude vystoupení studentů Biskupského gymnázia a Církevní základní umělecké školy z Hradce Králové a ..... 

více na:

 

www.cepelkova.cz/radujte-se-s-nami-aneb-den-otevrenych-dveri-a-prezentace-pastoracnich-center-biskupstvi-kralovehradeckeho/?fbclid=IwAR0APnbRQxVsNi8b6jXsf1ZJKXnCI53GqGDJUY349kKO9JQ4VbbKuivfTZY

Pozdrav biskupa Jana Vokála
účastníkům
Týdne otevřených kostelů 2018:

Srdečně zvu všechny kolemjdoucí do kostelů a kaplí v celé královéhradecké diecézi. Chtěl bych je pozvat nejen do staveb krásných svou architekturou, ale i do prostor, které chrání a uchovávají nejposvátnější tajemství naší víry - tělo a krev Páně, Eucharistii. Právě její slavení a bezprostřední přítomnost všechny tyto chrámy posvěcuje. Ona je tím, co činí z chrámu či kostela ve světě jedinečné místo. Povaha tohoto tajemství však není taková, že by se skrývalo. Otevírá se každému, kdo se k němu chce svou duší přiblížit. Tajemné je tím, že se niterně dotýká samotného srdce člověka. Všem návštěvníkům „týdne otevřených kostelů“ přeji pokojný čas v těchto posvátných prostorech, aby se s otevřeným kostelem otevřelo i jejich srdce Bohu.

K tomu vám ze srdce žehnám od katedrály Svatého Ducha.

  Mons. Jan Vokál
  biskup Královéhradecký

 

 

TÝDEN OTEVŘENÝCH KOSTELŮ  2018 – POHNUTÍ, JÍZDA I RELAXACE

Řeholní sestry jezdí na kole, davy lidí se tlačí u brány do kostela, hudební skupina mladých křesťanů koncertuje na náměstí a slavní herci se hrdě hlásí k víře v Boha. To všechno bylo možné zažít na letošním Týdnu otevřených kostelů. Ten skončil v neděli 28. 5. 2018v zahradě sester Notre Dame. Široké nabídky programů se zúčastnilo více než 800 lidí z Hradce Králové a okolí.

Pondělním tematickým večerem o hodnotě lidského života a o tom, jak může i jeden člověk měnit společnost odstartovala již tradiční týdenní paleta různorodých programů, která si klade za cíl představit křesťanství takové, jaké je v 21. století a odbourávat zažité předsudky. Návštěvníci mohli vyslechnout koncert Romana Janála, držitele ceny Thálie, besedovat s hercem Janem Sklenářem, zapálit si svíčku v kostele Panny Marie, zúčastnit se cyklotour po kostelech, vyslechnout koncert kapely VeKa před katedrálou sv. Ducha nebo společně poobědvat na zahradní slavnosti při poslechu koncertu Evy Henychové.