TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA  2020

Tříkráloví koledníci putují dům od domu a přinášejí lidem radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět. Přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Nabízejí Vám tak možnost šířit tuto lásku dál. Prostřednictvím Charity můžete účinně pomoci bližním, kteří si sami pomoci nemohou. Neodmítněte, prosíme, tyto vyslance potřebných.

Více na:

www.trikralovasbirka.c

Tříkráloví koledníci putují dům od domu a přinášejí lidem radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět. Přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Nabízejí Vám tak možnost šířit tuto lásku dál. Prostřednictvím Charity můžete účinně pomoci bližním, kteří si sami pomoci nemohou. Neodmítněte, prosíme, tyto vyslance potřebných.

Více na:

www.trikralovasbirka.cz

„Radujte se s námi“ aneb Den otevřených dveří a prezentace pastoračních center Biskupství královéhradeckého

Pastorační centra Biskupství královéhradeckého vás zvou v sobotu 25. května 2019 v rámci Týdne otevřených kostelů do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové na Velkém náměstí, kde vám představí svoji činnost, která se dotýká celé diecéze. Dozvíte se, co konkrétně centra dělají a čím se zabývají.

Na úvod zazní svědectví generálního vikáře Mons. Jana Paseky. Bude následovat vystoupení studentů Biskupského gymnázia a Církevní základní umělecké školy z Hradce Králové a poté již budete mít možnost seznámit se s jednotlivými centry. Je pamatováno i na děti, pro které budou připraveny různé aktivity. Začínáme v 14 hodin. Program bude končit v 17 hodin.

Přijďte či přijeďte – rádi vás uvítáme. Na viděnou s vámi se těší pracovníci pastoračních center.

Miss babička aneb jak konat dobro, když nemám peněz nazbyt?

V týdnu od 21. do 27. května v Hradci Králové proběhne již pátý ročník Týdne otevřených kostelů (TOK). Letos v květnu je pro návštěvníky připraven festival, koncerty, poezie, taneční dramatizace, divadlo, interaktivní večer, besedy i sport. Letošním tématem Týdne otevřených kostelů je proto právě život, jak ho chápe křesťanství. Právě o tom bude pondělní večer na téma „Kolik stojí jeden život“. O čem bude?

„Doufáme, že většina lidí si uvědomuje, že život je vzácná věc a že je chránit a zajímat se o ty slabší je správné. Ale jak na to? Co když nemám peníze nebo povahu kreativce, abych se aktivně angažoval? Že jeden člověk nic nezmůže? To není pravda a o tom bude i tento večer,“ říká Petra Kolčavová, organizátorka.

Návštěvníci se ale nemusí bát žádné agitace, mohou se naopak těšit na krásnou hudbu, poezii a drama a na příběhy tří žen, které navzdory dramatickým životním okolnostem dokázaly najít cestu zpátky do života. Jednou z nich je paní Julie Suchá, která zvítězila v soutěži Miss babička v roce 2017.

 

Reflexe pátého výročí Týdne otevřených kostelů očima jeho zakladatele

P. Jan Linhart před pěti lety přišel s myšlenkou delšího časového prostoru pro setkávání křesťanů a lidí žijících mimo církev. Se skupinou přátel vytvořil v roce 2013 první ročník TOK. Dnes už akci sleduje z povzdálí. Co říká na pokračování své myšlenky?

1/ Jak hodnotíte pokračování a vývoj Týdne otevřených kostelů (TOK) po svém odchodu z Hradce?

Mám z toho obrovskou radost,  že ze spontánní iniciativy vzniklo něco, co má již určitou tradici a kredit a hlavně stále jsou lidé, kteří jsou ochotní pomoci a účastnit se.

2/ Co byste TOK popřál do dalších pěti let?

Moc budu rád, když tato akce bude pokračovat. Forma se může měnit, ale jde o to, aby obsah zůstal, tedy, aby to byla příležitost pro vzájemné setkání a poznávání věřících i hledajících nebo nevěřících, aby se odbourávaly předsudky a objevovaly hodnoty, které jsou blízké všem. Mým přáním je, aby takové akce vznikaly i v dalších městech našeho kraje.

3/ Který den Vás letos nejvíc zaujal a proč?

Rozhodně mne zaujalo a potěšilo, že program se prohloubil a rozmnožil. Výborná je pestrost. Moc se mi líbí čtvrteční interaktivní večer a sobotní festival Mladí nejen pro mladé.

4/ Proč myslíš, že jsou akce tohoto typu přínosné?

Já tyto akce považuji za nutné, pokud máme jako křesťané naplňovat odkaz Ježíše Krista o hlásání evangelia a kéž by těchto programů bylo ještě více. V dnešní době, kdy se mnoho lidí cítí zmateně nebo osaměle, je velmi dobré, když se mohou setkat s akcí a lidmi, kteří jsou vstřícní, otevření a nabízí něco hodnotného.

5/ Co zde mohou najít lidé žijící mimo církev?

Přál bych si, aby zde našli atmosféru přijetí, atmosféru domova. Jsem přesvědčený, že organizátoři pro to udělají vše, co je možné,  ze srdce k tomu všem žehnám.

Ze Skutče, Jan Linhart

 

 

POZDRAV BISKUPA KRÁLOVÉHRADECKÉHO, MONS. JANA VOKÁLA, NÁVŠTĚVNÍKŮM TOK

V naší zemi se setkáváme skoro na každém kroku s kostelem či kapličkou, které zde stojí často už řadu let. Krása těchto staveb zve k zastavení se, rozhlédnutí po celém prostoru. Učí nás tichosti, vedou k pokoře a úžasu nad životem a láskou našich předků k Bohu.

Rád zdravím všechny, kteří v rámci letošní Noci kostelů navštíví chrámy královéhradecké diecéze, a ze srdce jim přeji, aby skrze tuto chvíli setkání se jejich srdce otevřelo pro Boha.

Vyprošuji Boží požehnání také všem, kteří se podílejí na přípravě této akce.

                                                                                             Mons. Jan Vokál
                                                                                       biskup královéhradecký

 

STŘEDOVĚKÁ HUDBA NA TOK 2017

Liturgické drama podle liturgické předlohy s názvem "Jde před Vámi do Galileje" bude ke slyšení v sobotu 27.5. na Týdnu otevřených kostelů v kapli sv. Klimenta. Vystoupí Schola cantus gregoriani.

POZDRAV KRÁLOVÉHRADECKÉHO BISKUPA NÁVŠTĚVNÍKŮM TOK

Chrám je privilegovaným místem setkávání člověka s Bohem. Chrámové prostory zvoucí k zastavení, jsou posvěceny přítomností Svatostánku, ale také velikým množstvím modliteb, kterými se zde Boží lid v důvěře spojuje s Bohem. Co by však byl kostel bez bohoslužeb, bez kněze a bez věřících? Společenství Církve přetváří budovu kostela v živý chrám, který pak oslovuje a otevírá nejen dveře, ale i srdce každému, kdo sem vstoupí.

Všechny návštěvníky Týdne otevřených kostelů 2016 srdečně zdravím a přeji jim, aby letošní setkání s nádhernými prostory chrámů v Hradci Králové je naplnilo Kristovým pokojem a láskou.

Všem příchozím i celému týmu organizátorů ze srdce rád žehnám.

Mons. Jan Vokál

biskup královéhradecký

TOK PODPOŘÍ NOVOU HRADECKOU ZVONOHRU

K Týdnu otevřených kostelů se letos poprvé přidá Církev československá husitská. V areálu Sboru kněze Ambrože proběhne Večer na téma důstojnost člověka, jehož hlavní osobností je Prof. Jan Sokol. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na dokončení unikátní zvonohry. Jedná se o dosud největší znovohru na území ČR, bude dokonce větší než slavná pražská Loreta. 

PROF. JAN SOKOL PROMLUVÍ NA TOK 2016

Jeden z nejnznámějších českých filosofů. prof. Jan Sokol promluví na pátečním programu Týdne otevřených kostelů 2016 na téma Důstojnost člověka.
 

P. VOJTĚCH KODET SE ZÚČASTNÍ TOK 2016

P. Vojtěch Kodet potvrdil svou účast a bude na středečním programu s promluvou a modlitebním večerem na téma "Vnitřní zranění a uzdravování"
 

VÍŤA MARČÍK PŘIJEDE NA TOK 2016

Herec Víťa Marčík potvrdil svou účast a vystoupí v pondělí s představením "O holčičce, která se ještě nenarodila".
 

PŘIPRAVUJEME TOK 2016

Nespíme na vavřínech a již tento týden jsme začali připravovat nový ročník Týdne otevřených kostelů! 
První schůzka organizačního týmu proběhne 7.9.2015. S otevřenou náručí vítáme nové členy do organizačního týmu a dobrodince, kteří by rádi nabídli svou pomoc. V případě zájmu kontaktujte Petru Kolčavovou (petrakolcavova@gmail.com) nebo Simonu Kubovou (kubova@bihk.cz).
 

POSLEDNÍ DEN JE PŘED NÁMI!

Mše svatá pro rodiny 10:15 u Panny Marie
Zahradní slavnost s pohoštěním a programem pro děti i dospělé od 11:30 u sester de Notre Dame
koncert Slávka Klecandra v 14:00, máme pěkné počasí, takže tamtéž.
 

OBČERSTVENÍ NEJEN TĚLA, ALE I DUŠE

Ztišení, zamyšlení a modlitba... na které se v dnešní době často nedostává čas... vás čekají dnes v 19:30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
 

TARSAN, PŘÍBĚHY A SETKÁNÍ S KŘESŤANY TROCHU JINAK

Dnes se můžete těšit na muzikál Tarsan, o životě Pavla z Tarsu. Vemte svoje přátele a přijďte se podívat v 17:00 na náměstí 28. října (kostel Božského Srdce Páně).
Tamtéž bude poté probíhat večer se svědectvími několika hostů o jejich životě s Bohem.
 

OSOBNÍ SVĚDECTVÍ KRÁLOVEHRADECKÉHO BISKUPA

Královehradecký biskup, Mons. Jan Vokál, bude dnes od 17:00 vyprávět svoje osobní svědectví o životě s Bohem. Bude také odpovídat na otázky...
 

TÝDEN OTEVŘENÝCH KOSTELŮ DNES ZAČNE!

Už je to tady!!
Film BUTTERFLY CIRCUS s diskuzí na téma JAKÝ MÁ SMYSL ŽIVOT V POSTIŽENÍM dnes v 19:30 v Novém Adalbertinu.
https://www.csfd.cz/film/278843-butterfly-circus-the/
 

INFORMAČNÍ STÁNEK MÁ NABITÝ PROGRAM

V informačním stánku na náměstí 28. října představí svou činnost hned několik organizací z Hradce Králové - hradečtí františkáni, Radio Proglas a oblastní Charita. Dospělí mohou získat informace nejen o výše zmíněných aktivitách, ale také o programu Noci kostelů a Týdne otevřených kostelů, připraveny jsou také drobné dárečky. Pro děti bude nachystaný program - mohou si zahrát hry nebo zkusit malování na obličej.
 

HRADEC ZAPLAVÍ ŽLUTÉ STOPY

Celý Týden otevřených kostelů bude provázet pozvávací znamení - žluté stopy, které se objeví na ulici už v pondělí a pak každý další den a budou sloužit jako poznávací znamení, že poblíž probíhá program TOK a také jako navigace - stopy povedou návštěvníky na místo dění.