Kam můžete jít?

katedrála Svatého DuchaMajestátní gotická cihlová stavba katedrálního kostela Svatého Ducha byla založena roku 1307 královnou Eliškou Rejčkou. Obdélné trojlodí původní baziliky s presbytářem a věžemi bylo vystavěno patrně do požáru roku 1339. po požáru došlo k celkové opravě, dokončení věží a zřízení tzv. Královské předsíně s přilehlou sakristií. V letech 1788-89 proběhly barokní úpravy chrámu a o sto let později architekt F. Schmoranz přistoupil k náročným stavebním úpravám v pseudogotickém stylu.

Cínová křtitelnice z roku 1406 představuje dnes nejstarší dochovaný předmět ve vybavení zdejšího chrámu. Objednal ji původně opat Bartoloměj pro kostel kláštera v Podlažicích a s jeho jménem se také setkáme v nápisu na obvodu křtitelnice.


Více na:  https://www.dekanstvihk.cz/wp/

kostel Nanebevzetí Panny Marie


Chrám byl vysvěcen 10. října 1666 prvním královéhradeckým biskupem Matoušem Ferdinandem Sobkem. V červnu 1762 ve městě řádili pruští kozáci, v domě čp. 150 založili požár, který se větrem rychle šířil, takže vyhořelo téměř 200 domů a s nimi i kostel Panny Marie a jezuitská kolej.

 Veškeré vnitřní vybavení kostela shořelo, jen oltář v kapli sv. Ignáce jakoby zázrakem zůstal nedotčen, o čemž svědčí nápis v této kapli. Po ničivém požáru se přistoupilo k obnově chrámu. Na rekonstrukci se významně podílel architekt František Kermer, který mimořádně citlivě dokázal navázat na dílo Luragovo. Obnovený chrám znovu vysvětil 11. května 1766 biskup Heřman Hannibal Blumegen.

více na: https://www.kostelpmhk.cz/

sbor kněze Ambrože CČSH

Nadpis textu

.Sbor Církve československé husitské v Hradci Králové postavený podle návrhu architekta Josefa Gočára nese jméno významného, s Hradcem Králové spojeného, husitského kněze Ambrože. V nejstarší dochované zprávě o něm hovoří Vavřinec z Březové jako o faráři u Svatého Ducha r. 1419 a jeho působení je možné sledovat až do pádu Hradce do Zikmundových rukou roku 1437.

Základní kámen byl položen 8.8.1926 a po třech letech byl sbor kněze Ambrože slavnostně otevřen 22.9.1929. Interiér sboru byl doplněn na podzim r. 1952 o třímanuálové varhany o 32 rejstřících s pneumatickou trakturou od Firmy Organa z Kutné Hory, které po 50 letech prošly generální opravou.