Krátké zprávy 2016

16.03.2016 14:22

TOK PODPOŘÍ NOVOU HRADECKOU ZVONOHRU

K Týdnu otevřených kostelů se letos poprvé přidá Církev československá husitská. V areálu Sboru kněze Ambrože proběhne Večer na téma důstojnost člověka, jehož hlavní osobností je Prof. Jan Sokol. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na dokončení unikátní zvonohry. Jedná se o dosud největší znovohru na území ČR, bude dokonce větší než slavná pražská Loreta.

 

PROF. SOKOL A DŮSTOJNOST ČLOVĚKA NA TOK

O lidské důstojnosti se často mluví - ale co to vlastně znamená? Kdo ji zaručuje? Jaký je smysl lidského života? Slavný český filosof, publicista a pedagog Prof. Jan Sokol na toto téma promluví v pátek ve Sboru kněze Ambrože v 18:00 na večeru o důstojnosti. Po diskuzi následují tři paralelně probíhající workshopy, ze kterých si návštěvníci budou moci vybrat ten, jehož téma je nejvíc zaujme:
O manželství - Anna a Karel Maříkovi
O stáří - Magdalena Kolátorová
O lidech na okraji společnosti - Anna a Petr Maclovi

 

P. VOJTĚCH KODET PROMLUVÍ O ZRANĚNÍCH DUŠE

Známý kněz, karmelitán, kazatel a exorcista promluví ve středu 25. 5. 2016 v Katedrále sv. Ducha na téma vnitřní zranění a uzdravení duše z pohledu křesťanství. Promluva P. Kodeta má být duchovní motivací mnohým, kterých se toto palčivé téma dotýká. Více informací na webu https://www.tyden-otevrenych-kostelu.com/.

 

INTERAKTIVNÍ PROGRAM PRO DĚTI

Po celý Týden otevřených kostelů bude probíhat interaktivní program pro děti v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Cílem je přiblížit dětem srozumitelnou a zajímavou cestou účel kostela. Průvodce je zavede do míst, kam se běžně nedostanou. Program si školy mohou začít objednávat už během dubna na Katechetickém centru Biskupství královéhradeckého, které je realizátorem programu.