Rozhovor se zakladatelem TOK, P. Janem Linhartem

12.05.2016 14:21

Co Vás přivedlo k myšlence na TOK?

Bylo to spontánní setkání několika přátel po několika letech a napadlo nás pokusit se zorganizovat program pro hradecké občany s tím, že společnou touhou bylo otevřít se s našimi kostely světu.

Proč mají křesťané potřebu se otevírat světu?

Důvodem je vědomí toho, že naše kostely vnímáme jako místo, které je nabídkou k prožití něčeho krásného pro každého člověka, nejen pro pravidelné návštěvníky. Zároveň si uvědomujeme kulturní i duchovní bohatství, které křesťanství nabízí a nechceme ho mít "sobecky" jen pro sebe.

 Kdo/co stálo u začátků akce?

Bylo to pár nadšenců s menšími zkušenostmi z jiných míst, vše se organizovalo "na koleně", ostatně i nyní je to záležitost především nadšenců. 

Jaké máte úspěchy a plány do budoucna?

Jako úspěch vnímám chuť docela mnoha lidí na akci spolupracovat a v činnosti pokračovat. Plány zatím nejsou nijak odlišné od současnosti. Program neplánujeme zvětšovat nebo prodlužovat, ale spíše zkvalitňovat a zapojovat více spolupracujících organizací i jednotlivců.

Čím může být TOK pro návštěvníky města přínosný?

Je to šance k vzájemnému poznávání, odbourávání určitých předsudků, radost ze setkání se zajímavými lidmi, poučení, ztišení duchovní občerstvení.

Jak vlastně TOK zapadá do kontextu povolání kněze?

Podstatně. Pro kněze nejsou zajímaví jen lidi v kostele, ale kdokoliv ve městě. Zvláště ti, kteří hledají hlubší životní hodnoty, kteří jsou otevření pro to, co nás přesahuje. Vnímám, že dnešní doba i společnost nutně potřebuje dialog. Toto je jedna z příležitostí.

 Pracujete hodně s lidmi - kde čerpáte vitalitu/nápady/inspiraci k takové práci?

Čerpám ji zase mezi lidmi, ostatně oni sami (ne já) přicházejí s výbornými návrhy, jak program naplnit nebo zlepšit.