Tisková zpráva 2015

14.04.2015 09:57

V týdnu od 25. do 31. května v Hradci Králové proběhne již druhý ročník městské misie nazvané Týden otevřených kostelů. Projekt rozšiřuje dlouholetou akci Noc kostelů a vychází z jejich cílů. Návštěvníky čekají koncerty, besedy, programy pro školy, film, muzikál, zahradní slavnost, ale i ztišení, seznámení s modlitbou a osobní svědectví biskupa královéhradeckého Mons. Jana Vokála.  Projekt pořádá Biskupství královéhradecké ve spolupráci s Městem Hradec Králové. Realizaci koordinuje biskupský vikář pro pastoraci P. Jan Linhart ve spolupráci s kolegy z řad místních křesťanů.

Cílem Týdne otevřených kostelů (TOK) je představení křesťanství co nejširšímu spektru lidí, děti nevyjímaje, a také ukázat co nejširší spektrum křesťanských aktivit a pomoci tím odbourat zažité předsudky. Dalším cílem je rozšíření povědomí o historicko-kulturním dědictví, které nabízejí sakrální stavby a praktické připomenutí toho, že mohou být centrem společenského života města i dnes. Spoluprací katolické církve se sborem církve československé evangelické má akce i ekumenický rozměr.

V akci TOK navazujeme na první loňský pokus, kdy jsme se snažili podle svých sil oslovovat hradecké spoluobčany a pozvat je na přednášku, koncert, divadlo nebo ke ztišení při modlitbě v kostele apod. Noc kostelů je nám trochu "těsná", tak se snažíme na více dnů otevřít naše prostředí všem lidem a nabídnout jim příležitost více poznat prostředí církve a přemýšlet o skutečných hodnotách. Chápeme to jako své základní poslání, přiblížit lidi ke Kristu.“ říká P. Jan Linhart.

„Dnešní česká společnost vůbec není ateistická, jak by se mohlo zdát, naopak pociťuje velkou touhu po duchovním naplnění, avšak často ji uspokojuje někdy i poměrně nebezpečným způsobem. A proto chceme nabídnout křesťanskou cestu a radostnou zvěst evangelia. Je ovšem třeba s lidmi komunikovat stejným jazykem, být jedním z nich. Proto se do akce zapojí i Místní společenství sekulárního řádu svatého Františka, tedy královéhradeckých terciářů. Svatý František, jak známo, také evangelizoval tímto způsobem. V neposlední řadě se do TOK zapojí i Radio Proglas jako mediální partner celého týdne.“ říká Martin Weisbauer, který je členem obou organizací a současně součástí organizačního týmu TOK.

Celý týden bude probíhat interaktivní program pro děti v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Cílem je přiblížit dětem srozumitelnou a zajímavou cestou účel kostela. Průvodce je zavede do míst, kam se běžně nedostanou. Program si školy mohou začít objednávat už během března na Katechetickém centru Biskupství královéhradeckého, které je realizátorem programu.

V pondělí se bude v katakombách Nového Adalbertina konat projekce krátkého filmu. Po něm bude následovat diskuze.  U sester salesiánek, v Kuklenách se bude konat mše svatá, po které následuje přátelské posezení u ohně s opékáním buřtů.

V úterý se v kostele Nanebevzetí Panny Marie uskuteční koncert s názvem „Modlitby pro duši“. Účinkuje Václav Uhlíř s chrámovým sborem kostela Nanebevzetí Panny Marie a recituje Alfréd Strejček. Program začne po mši svaté a májové pobožnosti.

Středeční večer začne už v 17:00 a bude patřit moderované besedě s biskupem královéhradeckým, Mons. Janem Vokálem, který v katedrále Sv. Ducha promluví na téma „Moje cesta s Bohem“. Po besedě následuje studentská mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 

Čtvrteční program s názvem „Večer otevřeného Srdce“ začne v podvečer v kostele Božského Srdce Páně inscenací muzikálu Tarsan, zpracování biblického příběhu o svatém Pavlovi z Tarsu, jehož autorem je Luděk Strašák. Tamtéž bude následovat koncert rodiny Nixových, doplněný osobními příběhy lidí o jejich cestě a vztahu s Bohem. Po celou dobu bude k dispozici kněz k duchovnímu rozhovoru.

Pátek patří Noci kostelů, ke které se každoročně připojuje většina kostelů a modliteben v Hradci Králové.

V sobotu po mši svaté proběhne v kostele Nanebevzetí Panny Marie večer s názvem „Pozvání do ticha“. Pro návštěvníky je nachystaný program s hudbou, zamyšlením a modlitbou.

Týden zakončí Zahradní slavnost s hostinou, hudbou a programem pro děti i dospělé u školských sester de Notre Dame. Hosté zde mohou ochutnat syrské speciality nebo si dát guláš a pivo. Slavnost začíná mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10:15 a vrcholí v kostele Českobratrské církve evangelické uvedením Popelky Nazaretské, zhudebněné básně Václava Renče v provedení scholy Křesťanského akademického klubu Salaš.

V úterý, ve středu a ve čtvrtek bude na náměstí 28. října k dispozici informační stánek, kde mohou zájemci získat informace o programu celého TOK od organizátorů akce a setkat se zástupci křesťanských organizací jako jsou Papežská misijní díla, Charita, Net for God, a další.

 

Petra Pavlusiková, organizátorka